2012-10-29

Korespondencja firmy KREDYTY-Chwilówki z Komisją Nadzoru Finansowego


Pragniemy przedstawić skany korespondencji pomiędzy Pośrednictwem Finansowym "KREDYTY-Chwilówki" Sp. z o.o. a Komisją Nadzoru Finansowego dotyczącej umieszczenia firmy na liście ostrzeżeń.

skan pisma - List od firmy do Komisji Nadzoru Finansowego.

skan pisma - Odpowiedź KNF.

Jak wynika z pisma, przesłanego przez KNF, firma Pośrednictwo Finansowe Kredyty-Chwilówki znalazła się na liście ostrzeżeń, ponieważ nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej. Według KNF umieszczenie naszej firmy na liście ostrzeżeń jest tylko formą poinformowania opinii publicznej o fakcie nieposiadania zezwolenia.

Decyzja KNF mija się z prawdą - pragniemy poinformować, że nigdy nie prowadziliśmy ani nie prowadzimy działalności bankowej.
Pośrednictwo Finansowe Kredyty-Chwilówki Sp. z o.o. w 2011 r. już raz zostało wpisane na listę ostrzeżeń publicznych KNF. Po wnikliwej analizie działalności przez Sąd i Prokuraturę, postępowanie zostało umorzone, a firmę usunięto z listy ostrzeżeń.

Oczekujemy ponownego wykreślenia firmy z listy ostrzeżeń publicznych przez urzędników Komisji Nadzoru Finansowego.