Informujemy, że z dniem 30 listopada 2012 r. zostało zakończone przyjmowanie nowych uczestników do Systemu Partner.